Ammunition

Jaktmarken säljer hagelammunition och kulammunition främst till jaktändamål. Vi skickar ingen ammunition utan den köps över disk i butiken mot uppvisande av licens för vapnet som ammunition är avsedd för. Vi säljer Norma, Rottweil, Hornady, CCI, Federal, Geco, Sako, RWS m.fl.

 • Prisintervall

 • Tillverkare 137

  • Visa fler
  • Visa färre
 • Visa endast 102

 • Kaliber 132

  • Visa fler
  • Visa färre
 • Kultyp 101

 • US 1

Hur ska jag välja Ammunition?

Ammunition är en avgörande komponent vid jakt och övningsskytte. Trots detta kan det vara utmanande att navigera bland de olika kalibrarna, klasserna och beteckningarna för ammunition. Här presenteras allt som behövs för att göra ett välgrundat val vid inköp av ammunition för jakt och träningsskytte.

När det är dags att köpa ammunition finns det många fallgropar, särskilt för nyblivna jägare. De olika kalibrarna kan verka komplicerade att förstå, och det breda utbudet av tillverkare gör inte saken enklare. För en lyckad jaktrunda är det dock av yttersta vikt att välja rätt ammunition som passar för det vilt man ska jaga och det vapen man äger. Är du osäker på vilken jakt- eller träningsammunition som är bäst för dig? Läs vår guide för att hitta rätt!

Olika typer av ammunition För att förstå de olika typerna av ammunition är det viktigt att skilja mellan de två huvudkategorierna: hagel- och kulammunition.

Hagelammunition Hagelammunition används främst i hagelgevär. Varje patron innehåller flera mindre projektiler, kallade hagel. Detta ger en större träffyta och är särskilt effektivt vid nära jakt på mindre eller snabbt rörligt vilt.

Kulammunition Kulammunition används i kulvapen och består av patroner med en enda projektil. Det är vanligt att använda kulammunition för att jaga större vilt på grund av projektilernas kraft.

Vilken ammunition passar för vilket vilt? Valet av ammunition beror på vilket vilt som ska jagas. Nedan presenteras tre vanliga vilt och lämplig ammunitionstyp för varje:

Älg: För älgjakt används vanligtvis kulammunition av lämplig kaliber för att effektivt fälla älgen.
Rådjur: Vid jakt på rådjur är både kul- och hagelammunition lämpliga beroende på jaktstil. 
Vildsvin
: Kulammunition med hög expansion rekommenderas för att säkerställa att vildsvinet fälls effektivt med minimalt lidande.

Kaliberbeteckning Att förstå kaliberbeteckningen på ammunition kan vara utmanande. Det finns olika sätt att ange kalibern, såsom millimetermått, bråkdelar av en tum eller andra beteckningar som används av tillverkarna.

Ammunitionsklasser Jaktammunition delas in i olika klasser beroende på dess prestanda och viltslag den är avsedd för. De olika klasserna ställer olika krav på ammunitionens prestanda och användningsområde.

Klass 1

En patron i klass 1 måste väga minst 9 g och att E100, det vill säga kulans anslagsenergi 100 meter från vapnets mynning, uppgår till minst 2 700 J (joule). Kulvikten kan också uppgå till minst 10 g och E100 måste då vara minst 2 000 J. Med vapen i klass 1 är det tillåtet att jaga samtliga viltslag i Sverige. 
Klass 1 vilt:  Älg, Hjort, Vildsvin, Varg, Björn. Mufflon, Visent. Myskoxe

Klass 2 

Kulan måste väga minst 3,2 g och E100 måste uppgå till minst 800 J. Med jaktammunition i klass 2 får man jaga allt utom viltet i klass 1

Klass 3

Jaktammunition i klass 3 har kraven att kulan måste väga minst 2,5 g och att E100 uppgår till minst 200 J.  Jaktbart vilt finns på naturvårdsverkets hemsida. 

Klass 4

I klass 4 finns ingen minsta kulvikt, och inte heller några krav på kulans anslagsenergi 100 meter från vapnets mynning. Ammunitionen som ingår i klass 4 får endast användas till att jaga mindre vilt. Jaktbart vilt finns på naturvårdsverkets hemsida.

Jämförelse mellan jakt- och träningsammunition Det finns skillnader mellan jakt- och träningsammunition, främst när det gäller kulans expansion och pris. Träningsammunition består ofta av helmantlade kulor och är billigare än jaktammunition.

Slutord Att välja rätt ammunition är avgörande för en lyckad jaktupplevelse. Genom att förstå vilken typ av ammunition som passar för olika jaktscenarier och viltslag samt genom att förvara ammunitionen säkert kan man säkerställa en etisk och effektiv jakt.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.