Butiken

Bygg om din M98:a

Uppgradering från 1937 till 2021, Slutsycksmutter, stock, trycke, magasinsspärr och baser.

Vårt bygge gör vi på en Husqvarna 146, ett M98 system i kaliber 9,3x57. Pipan kortades till 50cm och gängades för ljuddämpare. Slutstycksmuttern med flaggsäkring togs bort och ersattes med ren slutstycksmutter. Trycket togs bort och blev ersatt med ställbart trycke med sidosäkring från Rusan. Weaverklackarna i aluminium ersattes med Rusans förlängda baser i stål, idag hade vi troligt monterat ett Picatinnyskena i stål från HG Firearms något vi inte hade tillgång till när bygget gjordes.

Rusan Trycke med Sidosäkring 

Monteringen av trycket är ett jobb som vid minsta osäkerhet skall göras av en vapensmed. 

  1. Ta bort befintligt trycke genom att knacka bort sprinten
  2. Hålet för "upphaket" behöver eventuellt justeras för haket ska kunna fällas framåt (väldigt många tror att det droppar nedåt)
  3. Montera sprinten som håller trycket på plats, spänn åt spännskruven i framkant så att glappet i bakkant försvinner.
  4. För att slutstycket ska kunna passera sidosäkringen, behövs viss modifikation göras även på slutstycksmuttern alternativt byta till en annan slutstycksmutter. Vi valde montera en Rusan Slutstycksmutter utan flaggsäkring
  5. Testa sedan med slutstycket i och se till att det alltid hakar upp och att det går att trycka av. Skulle det inte gå att trycka av, är hålet för lite i framkant så att inte upphaket kan röra sig fritt för att släppa taget. När du gör testet för upphak se till att vara nästan hårdhänt och snabb.  Eventuellt behöves fler justeringar göras
  6. Ställ in önskat tryck och släp enligt instruktionen (Engelska) som följer med trycket .
  7. Vid montering i stocken, behövs plats för sidosäkring, samt att man i stocken behöver göra lite extra plats för att få ned trycket.
  8. Varbygeln behöver i vissa fall öppnas upp lite så att avtryckaren kan röra sig fritt.


Rusan Slutstycksmutter

M98:as flaggsäkring på slutstycksmnuttern fanns inte längre något behov för, bytet till en mutter utan flaggsäkring och som redan hade utrymme för att klara av att passera sidosäkringen. Som med alla vapenarbeten ska dessa enbart göras om du känner dig säker på vad du gör, i andra fall låt en vapensmed utföra arbetet åt dig.

Att byta muttern är egentligen inte svårt, man plockar ned befintligt slutstycke och flyttar över en fjäderbelastad spärr från gamla muttern till nya. Ja riktigt så enkelt är det faktiskt inte, eftersom varje 98 slutstycke är en individ och kan skilja sig en hel del från en annan. Så är gängan på nya muttern väl tilltagen och behöver anpassas till att passa ditt gamla slutstycke. Man får, fila, slipa och polera tills dess att gängen passar ditt slutstycke. Kan var ett tidkrävande arbete.

Rusan förlängd knapp för plundringslucka M98

Att kunna plundra vapnet genom att bort luckan är inte det lättaste med originalspärren som behöver ett verktyg för att kunna tryckas in. Här har Rusan gjort en knapp som gör detta jobbet enkelt och är otroligt enkel att montera.


Vi lät senare vår vapensmed korta och gängan pipan, ett arbete som inte tar speciellt lång tid men man bör räkna med att vara av med sitt vapen i 1-2 veckor kanske mer beroende av säsong.

När vapnet väl var tillbaks hos oss passade vi in en Boydstock i laminat, fräste ur för slutstyckeshantaget, plastbäddade och gjorde plats för sidosäkringen Idag hade vi troligtvis valt att montera bössan i en GRS Bifrost, som har mer justeringsmöjligheter, är lättare och känns bra mycket trevliga att hålla i och skjuta med. Dock är prisskillnaden ganska så stor, men helt klart värt den.

Kikarmontaget gjordes på detta bygge med hjälp av Rusan exteneded Picatinny baser och hade idag troligtvis gjorts med en hel Picatinny skena, en montering som behöver överlåtas till vapensmed, detta då avståndet mellan främre och bakre bas inte finns någon generell standard för, dvs att köpa en färdigborrad skena är sannorlikheten otroligt liten att den ska passa ditt vapen direkt. Vi säljer idag Picatinnyskenor från HG Firearms av stål med hög kvalitet och rejält med yta som tar upp rekylen för ringarna.