Hem » Vapentekniker

Vapentekniker

Vapentekniker eller Vapensmed, vi jobbar med Per-Erik Johansson och Björn Larsson. Båda aktiva inom yrket under hela sitt yrkesverksamma liv.

Björn Larsson dricker ur ungdomenskälla med sin 70+ och fortfarande aktiv i branschen. Drillingars beståndsdelar är lite av en specialitet eller ska vi säga den mekaniska delen av vapnet där har Björn otroligt mycket kunskaper. Med många år som tekniker för Classic Vapen och utlånad lite varstans där expertis behövts gör honom oumbärlig för oss. Ingen Merkel är för svår och ingen M98 är för omodern, han löser det.

Per-Erik Johansson med sin verkstad gör fantastiska jobb på så väl trä som hakmontage till drillingar. Gängar, blånerar, löder, fräser, ja han tvekar inte en sekund på att testa en teori man har så länge den känns rimlig och du har tänkt rätt :-) Vi har ett antal ombyggnationer gemensamt där funktionen blivit bättre än fabriksutförandet.