Skjutstöd

Skjutstöd

Skjutstöd ett bra hjälpmedel vis inskjutning och jakt. Jaktmarken presenterar här olika typer, dels för skjutvallen vid inskjutning och skjutstöd under jakten för säkra skott.